top of page

Շնորհակալություն աջակիցներ

Օզաուկի շրջանի Մեծահասակների Գրագիտության Կենտրոնը այնքան շնորհակալ է իր ֆինանսական աջակիցներից յուրաքանչյուրի համար: Ահա այն ընկերությունները, որոնք տարիների ընթացքում զգալի ներդրում են ունեցել ALC- ում:

ALC is proud to be a partner with

Gold Level Donors & Sponsors
Bank Five Nine Logo_Stacked Color_R.png
COERPER MAURER.png
CCCC logo.png

Heading 2

image_edited.jpg
image.png
Literacy Opportunity Fund
Junior Women's Club of Mequon-Thiensville
Trinity Evangelical Lutheran Church, Cedarburg
Zaun Memorial Foundation
Silver Level Donors & Sponsors
image.png
KOHLER CO.
image.png
image.png
bottom of page