top of page

Spell Wars:

2018 թվականի տարեկան ALC ուղղագրական մեղուն

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒՄ ԵՆՔ ԲՈԼՈՐԻՆ, ՈՐ ՈՒՆԵԵԼ ԵՆ Ա SԱԿԵԼ

ՊԱՏԵՐԱԶՄ ՊԱՏԵՐԱԶՄ

ՔԱՂԱՔԱԻԱԿԱՆ ՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ իրադարձությունն էր:

</s>avkanî

ՇՆՈՐՀԱՎՈՐՈՒՄ ՄԵՂԵEՈՒ ՉԵՄՊԻՈՆՆԵՐԻՆ -

ԳՐԵՍԵ ԼՅՈՒՏԱՆ ԵԿԵՂԵՈՒ ԵՐԿՐՈՐԴ ԲԵՅԹԼԵՐ

</s>avkanî

ՄԻՇՏ ՏԵՂԻՔ ԱՆԿԱԽ ՏԱՐԻ ՄԵՂՔԻ ՄԱՍԻՆ

</s>avkanî

Տեսարաններ Spell Wars 2-րդ տարեկան ուղղագրական մեղվից

SPELL WARS artwork courtesy of Simon Peschong, Cedarburg High School
bottom of page